Levezethetőek-e az Alaptörvényből a feltételes kedvezmények? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A feltételes kedvezmények lehetőségének beiktatása a jogrendszerbe a jogalkotó feladata, és egyúttal diszkrecionális lehetősége is, így ezek az kedvezmények az Alaptörvényből nem levezethetőek, nem járnak alanyi jogon - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1754/2019. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 436. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.Forrás: jogiforum.hu