Leplezett eszközök - Alkalmazás az új Be. alapján

A titkos felderítés elengedhetetlenül szükséges a hatékony bűnüldözői tevékenységhez, azonban erre egy alkotmányos jogállamban csak szigorú eljárási garanciák biztosításával kerülhet sor.

A leplezett eszközök fogalmát az új Be. vezette be a magyar jogrendbe. De mik is ezek pontosan?Forrás: jogiforum.hu