Lakottan árverezett ingatlan - A régi és az új tulajdonos jogai és kötelezettségei

A végrehajtási eljárás során az ingatlanokat beköltözhető állapotban kell árverezni. Előfordulhat azonban, hogy az árverés alkalmával az ingatlanban laknak. - Mi ilyenkor a teendő? Mik az ingatlanban maradó régi, és az azt megszerző új tulajdonos jogai és kötelezettségei?

Főszabály szerint a végrehajtási eljárás során az ingatlanokat beköltözhető állapotban kell árverezni. Ez esetben sikeres árverés esetén az új tulajdonos birtokba veheti az ingatlant. Erről a végrehajtó szükség esetén az árverezett ingatlan kiürítésével köteles gondoskodni, azaz a bentlakókat kiköltöztetheti. A bírósági végrehajtásról szóló törvény meghatározza azokat az eseteket, amikor az ingatlant lakottan kell árverezni. Lakottan történő árverezést az ingatlan becsértékékének megállapításánál figyelembe veszik, valamint ilyenkor a lakásban maradó lakót, törvényben meghatározott védelem illeti meg. A bírósági gyakorlat szerint lakottan való árverezés esetén a lakásban maradó személyt, így a volt tulajdonost nem lehet jogalap nélkül lakáshasználónak tekinteni. Ez azt jelenti, hogy az új tulajdonos a bentlakót nem költöztetheti ki azon az alapon, hogy nem jogosult az ingatlanban való tartózkodásra. A bent maradót olyan jogok illetik meg, mintha az ingatlannak bérlője lenne. Az új tulajdonos pedig ilyen esetben nem élhet a „rendes” felmondás jogával, ami határozatlan idejű bérlet esetén megilletné.Forrás: jogiforum.hu