A Kúriai Döntések című folyóiratról

A jogászok között csak „BH”-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Kúria által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és a közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az ügyszakok szerinti fejezetekbe rendezett BH-k mellett az Olvasó jogegységi határozatokról, az Európai Unió Bíróságának határozatairól, illetve a Fórum rovatban az igazságszolgáltatással kapcsolatos hírekről is értesülhet, valamint elemző írásokkal is találkozhat.

A Kúriai Döntések előfizetői a www.kuriaidontesek.hu-n elérik

  • valamennyi BH-t (1989-től), valamint
  • a BH-k alapjául szolgáló anonim határozatok teljes szövegét is (2013-tól).