Közreműködő a szerződésben - Az új Ptk. alapján

A szerződésben rögzített jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez általában más személy közreműködését is igénybe lehet venni. - Milyen változásokat hozott az új Ptk. a közreműködő igénybevétele és a felelősségi szabályok tekintetében?

A közreműködő olyan személy, akit az egyik szerződő fél vesz igénybe annak érdekében, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítse, esetleg jogát gyakorolja. A leggyakoribb eset a szerződés teljesítésében való közreműködés. Közreműködőnek ebben az esetben az számít, akik a szerződésben vállalt szolgáltatást előállítja, vagy annak előállításában részt vesz.Forrás: jogiforum.hu