Követeléskezelés hatékonyan

Lényeges újítást hozott abban a tekintetben is az új Polgári Törvénykönyv, hogy rendelkezései értelmében a követelések elévülési idejét immáron nem szakítja meg a hitelező által az adós részére küldött fizetési felszólítás. Ezáltal a vállalkozók sokéves, berögzült gyakorlatának megváltoztatása indokolt.
Azt gondolhatnánk, hogy az általános öt éves elévülési határidő kellően hosszú ahhoz, hogy amennyiben szükséges, bírósági eljárásban érvényesítse követelését a hitelező. A tapasztalat azonban azt igazolja – különösen nagy létszámú ügyfélkörrel rendelkező vállalkozások esetében –, hogy az említett idő alatt egy-egy adóssal szemben egyáltalán nem kerül sor bírósági eljárás megindítására.
Tekintettel arra, hogy mindezidáig a követelés megfizetésére irányuló, adósnak címzett fizetési felszólítás az elévülési időt megszakította, azaz az elévülés öt éve újra kezdődött, így gyakorlatilag a végtelenségig nyújtható volt a követelés bíróság előtti eljárásban történő érvényesítésére nyitva álló határidő. Az új Ptk. ezen azonban változtatott, és rendelkezései értelmében már csak a tartozásnak az adós részéről történő elismerése, a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség, illetve – abban az esetben, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott – a követelés adóssal szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, valamint a követelés csődeljárásban történő bejelentése szakítja meg az elévülési időt.
Forrás: vg.hu