Korlátozható-e a Paksi Atomerőmű beruházás nyilvánossága?

Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt állapított meg

A Paksi Atomerőmű bővítésének megvalósításával összefüggő valamennyi „üzleti adat”, „műszaki adat” és „döntés megalapozását szolgáló adat” megismerhetősége kizárólag akkor korlátozható, ha ahhoz nagyobb társadalmi érdek fűződik, mint az érintett adatok nyilvánosságához - szögezi le az Alkotmánybíróság II/861/2015. számú, alkotmányos követelményt megállapító határozatában.

Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll indítvány elutasítása mellett alkotmányos követelményként állapította meg, hogy a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 5. §-a az orosz fél alvállalkozói és a magyar fél alvállalkozói vonatkozásában csak akkor alkalmazható, ha azok közfeladatot ellátó szervezetnek tekintendők.Forrás: jogiforum.hu