Korlátozható-e a 'ne bis in idem' elve? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

A ne bis in idem elve korlátozható az Unió pénzügyi érdekeinek és pénzügyi piacainak védelme céljából. E korlátozás azonban nem haladhatja meg az e cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértéket. A piaci manipulációra vonatkozó olasz szabályozás ellentétes lehet az uniós joggal - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A Bíróság azt az álláspontot képviseli, hogy az említett helyzetekben a „büntetőeljárások és szankciók”, valamint a „büntető jellegű közigazgatási eljárások és szankciók” halmozása elképzelhető ugyanazon személlyel szemben ugyanazon tényállás miatt. Az eljárások és a szankciók ilyen halmozása a ne bis in idem elve korlátozásának minősül. A Bíróság megállapítja, hogy az ilyen korlátozás az uniós jogból eredő követelményeknek megfelelően igazolandó. A Bíróság végezetül úgy véli, hogy a büntető jellegű eljárások és szankciók esetleges halmozására vonatkozó, uniós jog szerinti követelmények a ne bis in idem elve védelmének olyan szintjét biztosítják, amely tiszteletben tarja az EJEE-ben rögzített elvet.Forrás: jogiforum.hu