Könyvtári könyvek digitalizálása a jogosultak hozzájárulása nélkül?

Szerzői jogi kérdések az Európai Unió Bíróságának asztalán

Niilo Jääskinen főtanácsnok szerint egy tagállam engedélyezheti a könyvtáraknak a gyűjteményeikben található könyvek a jogosultak hozzájárulása nélküli digitalizálását az elektronikus olvasóhelyeken való hozzáférhetőség érdekében. A szerzői jogról szóló irányelv nem teszi lehetővé ugyan a tagállamok számára annak engedélyezését, hogy a felhasználók a könyvtár által digitalizált műveket USB‑kulcsra menthessék, azonban főszabály szerint az irányelv nem zárja ki valamely könyv magáncélú kinyomtatását.
A főtanácsnok indítványa a C‑117/13. sz. ügyben - Technische Universität Darmstadt kontra Eugen Ulmer KG A szerzői jogról szóló irányelv1 szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell a szerzők számára a többszörözés engedélyezésének, illetve megtiltásának kizárólagos jogát műveik tekintetében. Mindazonáltal az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy e jog tekintetében kivételeket vagy korlátozásokat írjanak elő. Egy ilyen lehetőség áll fenn többek között a nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak2 esetén, amelyek kutatás vagy egyéni tanulás céljából, a gyűjteményeikben található műveket a nyilvánosság egyes tagjai számára hozzáférhetővé teszik az e célra kijelölt terminálokon.3 Jelen ügyben a Bundesgerichtshof (német szövetségi bíróság) ezen, Németország által alkalmazott lehetőség hatályának pontosítását kéri.
Forrás: jogiforum.hu