Kizárható-e a nyomozás során eljárt bíró az eljárás további szakaszaiból?

Az Alkotmánybíróság bírói ítéletet semmisített meg

Ellentétes a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog részét képező pártatlanság követelményével, ha a büntetőeljárás bírósági szakaszában olyan bíró jár el, aki a vádemelést megelőzően nyomozási bírói feladatokat látott el az ügyben - szögezi le az Alkotmánybírság IV/325/2019. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító, ugyanakkor bírói ítéletet megsemmisítő határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította a büntetőeljárásról szóló törvény egy rendelkezése ellen előterjesztett alkotmányjogi panaszt, ugyanakkor a kérelem alapján megsemmisítette a Zalaegerszegi Törvényszéknek szintén támadott ítéletét.Forrás: jogiforum.hu