Kisajátítják az ingatlanomat! Mit tehetek?

Az állami beruházások és a fokozódó útépítések során egyre nagyobb számban fordulnak elő kisajátítások. Magyarország Alaptörvénye is rögzíti, hogy kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.

A tulajdonos, mint ügyfél mindkét kérdés tekintetében a hatóság előtti eljárásban jogosult nyilatkozatot, észrevételeket tenni. A szakértői véleményben megállapított forgalmi értékkel szemben, és úgy összességében szakvéleménnyel szemben legkésőbb a kisajátítási tárgyaláson van lehetőség észrevételt tenni, a szakértői vélemény kiegészítését kérni. A szakértői vélemények elkészítésére szigorú, leginkább a bírói gyakorlat által kimunkált szabályok vonatkoznak, ezért egy nem megfelelően elkészített szakvélemény esetén a tulajdonos eredményesen léphet fel, már az eljárás során is. Miután a hatóság döntött a kisajátításról, és határozatát kézbesítette a tulajdonos részére az a közléssel jogerőssé válik, így azzal szemben már csak az általánosnál rövidebb határidővel, 15 napon belül bírósági úton van helye jogorvoslatnak.Forrás: ingatlanhirek.hu