Kata és ekho együtt: mikor tilos, mikor szabad? Új szabály 2018-tól

2018. január 1-jétől az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény olyan új szabállyal egészül ki, amely szerint nem választhatja a közterhek ekho szerinti megfizetését – az egyébként ekho szerint adóztatható tevékenységére – az egyéni vállalkozó, ha arra az adóévben a kisadózók tételes adója szerinti adózást választotta [Ekho tv. 3. § (2a) bekezdés].

Abban az esetben, ha a magánszemély munkaviszony keretében folytat ekho választására jogosító tevékenységet, akkor a munkáltató az adott hónap első napján érvényes minimálbért meghaladó részre veheti csak figyelembe a munkavállalója ekhós nyilatkozatát. Ezen előírás nem vonatkozik a nyugdíjasokra, továbbá arra a magánszemélyre sem, aki a munkáltatóval fennálló más jogviszonyában az adott hónap első napján érvényes minimálbér közteherviselési kötelezettségének az általános szabályoknak megfelelően eleget tesz.Forrás: adozona.hu