Kártalanítás ártatlanul elítéltek körében

Az ártatlanság vélelme egy olyan római jogi eredetű jogviszonyokat meghatározó norma, amely alkotmányos alapelvünk része. Magyarország Alaptörvényének XXVIII. cikk (2) bekezdése szerint „senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg”.

Ám sajnos előfordul, hogy a büntető eljárás során – vagy hiba, vagy a döntést hozón kívül eső egyéb körülmény folytán - ártatlan embereket ítélnek el, akik így jogtalan büntetést szenvednek el. Ez a cikk az ő kártalanításukhoz való jogukkal foglalkozik.Forrás: itelet-pazmany.blog.hu