Kaptak még egy évet a zártkerttulajdonosok

A tulajdonos egy frissen benyújtott törvényjavaslat szerint 2016. december 31. helyett 2017. december 31-ig kérheti, hogy zártkertként nyilvántartott ingatlanát művelés alól kivett területté sorolják át.

Az ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló javaslat indoklása emlékeztet arra, hogy a zártkerteknek eredetileg a mezőgazdasági termelőfunkciót szánták, ahol a családok előállíthatták maguknak a szükséges élelmiszereket, így a pótlólagos jövedelemtermelés színhelyei voltak. A területek rendkívül sokfélékké váltak, míg a szabályozás túl általános maradt. A 2014. május 1-jével hatályba lépett magyar földforgalmi szabályozás a zártkerteket a földekre vonatkozó szabályok alá rendelte. Ha a zártkert tulajdonosa értékesíteni szeretné ingatlanát, úgy a földforgalmi törvény szerint kell eljárnia, ha a földterület művelési ága szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, erdős és fásított terület. A mezőgazdasági funkciójukat elvesztett zártkertek vonatkozásában ugyanakkor ez teljesen indokolatlan.Forrás: origo.hu