Justitia klikkel, tömörít, csatol

Egyre jobban kiépül az elektronikus ügyintézés a bíróságokon is.

A modern technikai változások alól nem vonhatják ki magukat a jogásztársadalom tagjai sem. Az internet immár nemcsak a magánszemélyek világát hálózza be, hanem közigazgatási hivatalokat és a bíróságokat is. Az informatikai fejlesztések lépésről lépésre hálózták be a bíróságokat. Az elektronikus aláírást például 2011-ben vezették be, a csődeljárás iránti kérelem pedig 2015 januárjától kizárólag elektronikus nyomtatvány lehet. Az elektronikus eljárások kiterjesztésében jelentős dátum 2016. július 1., ugyanis a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv ettől az időponttól kezdve köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal.Forrás: szon.hu