Jogszabály-módosítás mennyiben csökkenheti a köztisztviselő illetményét?

Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Az Alaptörvény nem tartalmaz kifejezetten a közszolgálatra nézve speciális szabályokat, így az Alaptörvény keretei között a törvényhozó nagy szabadságot élvez a közszolgálati jogviszonyok szabályozásában - szögezi le az Alkotmánybíróság III/1869/2020. számú, bírói kezdeményezést elutasító határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény egy rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést. Az indítványozó bíró álláspontja szerint támadott jogszabályi rendelkezés a korábban önkormányzati tisztviselőként foglalkoztatott felperes olyan jelentős érdeksérelmét okozta, amely nem feleltethető meg az Alaptörvényben foglalt szükségesség-arányosság követelményének, ennél fogva sérti a jogállamiság elvét.Forrás: jogiforum.hu