Jó helyezése van a magyar bíróságoknak az Unióban

Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága június 1-i ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett fogadta el az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2014. első félévi beszámolóját.

A bíróságok munkájának időszerűségével kapcsolatban az OBH elnöke az EU igazságügyi eredménytáblájának adatait emelte ki, amelyek szerint a magyar bíróságok a közigazgatási ügyekben a 4. leggyorsabbak, polgári ügyekben pedig a 6. leggyorsabbak az Unióban. Magyarországon a perek 86%-a egy éven belül első fokon befejeződik, sőt az újonnan érkezett ügyek feldolgozása mellett az ügyhátralék is 4%-kal csökkent fél év alatt. Handó Tünde külön kiemelte a Fővárosi Törvényszék tovább javuló helyzetét, ahol a járásbíróságok ügyhátraléka büntető ügyszakban 35%-kal csökkent, továbbá a közigazgatási és munkaügyi bíróságok eredményeit, ahol a munkaügyi ügyszakban országosan 15%-al csökkent az ügyhátralék.Forrás: orientpress.hu