Jár-e a védőnek felkészülési díj, ha nem vesz részt eljárási cselekményen?

Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A felkészülési díj alapja a bírósági eljárás egészében végzett védői tevékenység, és nem csupán a védő részvételével lefolytatott eljárási cselekmények - szögezi le az Alkotmánybíróság III/1751/2020. számú, bírói kezdeményezést elutasító határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló IM rendelet egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést.Forrás: jogiforum.hu