Integrált Jogvédelmi Szolgálat jön létre - Az EMMI önálló szervezeti egysége lesz a Szolgálat

Integrált Jogvédelmi Szolgálat jön létre az egészségügyért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló szervezeti egységeként a Magyar Közlönyben olvasható kormányrendelet szerint. A szolgálat a beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében működik, és a jogvédelmi biztos vezeti. A szolgálat hivatalból jár el, ha tudomására jut olyan tény, körülmény, intézkedés vagy mulasztás, amely "súlyos és a beteg-, ellátott-, illetve gyermekjogokat érintő jelentős jogsérelmet okozhat".Forrás: jogiforum.hu