Igazmondás és elhallgatás az új Polgári Perrendtartásban

A pertaktikai elhallgatás lehetősége és az új Pp. alapelveinek működése a gyakorlatban

A 2018-ban hatályba lépő új Polgári Perrendtartás egy újragondolt alapelvrendszert vezet be, melynek deklarált célja a perhatékonyság rendszerszintű biztosítása. Az alapelvrendszer újragondolása következtében mind a felekre, mind a bíróra, illetve esetenként az eljárásban résztvevő személyekre is nagyobb felelősség hárul a per jogszerű és hatékony lefolytatása körében.Forrás: arsboni.hu