Hogyan támadjuk meg a közgyűlési határozatot, ha az botrányos felújításhoz vezetett?

A társasházi közgyűlés sérelmezett határozatával kapcsolatban két jogi lehetőség áll rendelkezésére:

A közgyűlési határozat bírósági megtámadása arra való hivatkozással, hogy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár. Amennyiben esetleg ezen túlmenően még jogszabályba, alapító okiratba vagy szervezeti-működési szabályzatba is ütközik, erre is lehet hivatkozni. A bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását kell kérni. A határozatot csak az támadhatja meg, aki ellene szavazott. A per alperese a társasház lesz (tehát nem a közös képviselő vagy egyéb szervezet). A másik lehetőség törvényességi felügyeleti eljárás indítása a jegyző előtt. A jegyző ellenőrzi, hogy a határozat megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és az SZMSZ-nek. Amennyiben nem felel meg, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására.Forrás: orientpress.hu