Hogyan adózik az egyéni ügyvédek oktatási tevékenysége?

Az ügyvédként végezhető, az Ütv. 5. §-ában foglalt tevékenységek körét taxatív módon sorolja fel a jogszabály, ezért nem fogadható el az olyan értelmezés, hogy az ügyvéd ügyvédi működése körében végezhet oktatási tevékenységet. Az oktatás a fentiek alapján olyan tevékenység, melynek folytatása az ügyvéd számára megengedett, azonban az ügyvédi működés hatókörén kívül valósul meg. Az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozói minőséget az ügyvédi tevékenység végzése, a kamarai nyilvántartásba vétel alapozza meg, az ügyvéd az – egyébként vállalkozóként végezhető – oktatási tevékenységet vállalkozóként el sem láthatja, mert az ügyvédi tevékenységén túlmenően egyéni vállalkozást nem alapíthat, vállalkozói tevékenységet nem folytathat. Tekintettel arra, hogy az ügyvéd által végzett oktatási tevékenység nem minősül az Ütv. szerinti ügyvédi tevékenységnek, a részére kifizetendő megbízási díj elszámolása során nem a vállalkozóként (egyéni ügyvédként), hanem a magánszemélyként végzett önálló tevékenységre irányadó szabályok szerint kell eljárni. Ennek megfelelően a megbízási díjból a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia a személyi jövedelemadó előleget és a járulékokat.Forrás: orientpress.hu