Hitelbiztosítékok

Hitelbiztosítékok

Új magánjog sorozat 13.

Szerzők: Anka Márton, Anka Tibor, Bodzási Balázs, Leszkoven László, Pomeisl András

Szerkesztő: Bodzási Balázs

A polgári jogon belül a hitelbiztosítékok joga a rendszerváltozás óta eltelt időszak alatt kiemelkedően fontos szerephez jutott. Ennek hátterében az áll, hogy piacgazdasági körülmények között a hitelbiztosítékoknak meghatározó a gazdasági jelentőségük, hiszen közvetlen kapcsolatban állnak a hitelélettel. Szoros az összefüggés a hitelbiztosítékok és a hitelnyújtás, annak feltételei és költségei között.

A magyar jogirodalomban eddig nem jelent meg olyan átfogó munka, amely feldolgozta volna a hitelbiztosítékok jogát. A zálogjogot áttekintő legutóbbi kötet is 2003-ban jelent meg. Ezért is kiemelkedően fontos ez az új kiadvány, amelynek aktualitását fokozza, hogy az igazságügyi miniszter 2016. május 3-án benyújtotta a Parlamentnek a Ptk. módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. Ennek a módosításnak a legjelentősebb része a zálogjogi szabályokat érinti. A kötet már ezeket a módosított rendelkezéseket is részletesen bemutatja.

A kötet elsősorban azokban a gyakorlati szakembereknek (ügyvédeknek, bíráknak, közjegyzőknek, banki jogtanácsosoknak, végrehajtóknak, felszámolóknak) szól, akik napi munkájuk során találkoznak ezzel a területtel és gyakran alkalmazzák is a hitelbiztosítékokat. A kötet igyekszik közérthető nyelven megfogalmazni a polgári jognak ezt a meglehetősen bonyolult és összetett területét, ezért a nem jogász végzettségű cégvezetők számára is használható kézikönyvként jelenik meg. Mivel pedig a kötet fontos dogmatikai kérdéseket is tárgyal, ezért az elméleti szakember is hasznát vehetik.

 

Ára: 9 000 Ft

VÁSÁROLJA MEG!