Hiányoznak a jogszabályon alapuló szerződésátruházás részletszabályai

Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A jogalkotó a jogszabályon alapuló szerződésátruházások esetében nem szabályozta az új Polgári Törvénykönyv jogintézményeként megjelenő szerződésátruházás részletes szabályait, ezzel mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő - áll az Alkotmánybíróság határozatában (II/330/2016.).

A Testület felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2019. március hó 31. napjáig tegyen eleget.Forrás: jogiforum.hu