Hetedszerre módosul Magyarország Alaptörvénye

Az Alaptörvény megalkotása óta eltelt időszakban az alkotmányozó hatalom hat alkalommal fogadott el alaptörvény-módosítást.

A módosítások a megújított alkotmányos struktúra további megszilárdítását célozták, egyúttal jelentős hatással voltak a jogrendszer gyakorlati működésére. Az október eleji népszavazást követően a miniszterelnök újabb módosító javaslatot terjesztett a parlament elé. Hogyan illeszkedik a módosítások sorába a javaslat?Forrás: jogiforum.hu