Hatályba lépett az európai öröklési rendelet

2015. augusztus 17-én lépett hatályba az európai öröklési rendelet (650/2012/EU rendelet), amely új alapokra helyezi a határon átnyúló öröklési ügyek intézését. A rendelet – Dánia, Egyesült Királyság és Írország kivételével – valamennyi EU tagállamban, így hazánkban is közvetlenül alkalmazandó.

Az európai öröklési rendelet az egységes joghatósági, alkalmazandó jogi, elismerési és végrehajtási szabályok útján jelentős mértékben megkönnyíti a hagyatéki ügyek intézését az 2015. augusztus 17-ét követően elhunyt személyek vonatkozásában.Forrás: kormany.hu