Gyorsított per sérelemdíj megtérítése iránt - Új, különleges bírósági eljárás a láthatáron!

Az Országgyűlés előtt folyamatban van a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló törvényjavaslat, amely bevezetné e különleges eljárást a magyar jogrendbe.

Gyorsított perben az a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránti igény érvényesíthető, amely esetében a bíróság jogerősen megállapította a bűncselekmény elkövetését, és nem került sor polgári jogi igény megítélésére, továbbá polgári per megindítására.Forrás: jogiforum.hu