Fontos változás jön!

A Versenytörvény számos ponton módosul 2014. július 1. napjával: bevezetik a GVH engedély-köteles fúziók engedély hiányában történő végrehajtásával kapcsolatos kifejezett tilalmat. Megjelenik továbbá kartell- és erőfölénnyel történő visszaéléssel kapcsolatos ügyekben a GVH-val történő “egyezségkötés” lehetősége.
A károsultak a versenyfelügyeleti eljárás lezárása után főszabály szerint hozzáférhetnek a GVH aktájához, kivéve, ha az üzleti titoknak minősül. A Szecskay Ügyvédi Iroda szerint nehezebb dolga lesz a kártérítési igényt érvényesítőknek, azzal, hogy egyáltalán nem férhetnek hozzá sem az úgynevezett engedékenységi kérelmekhez, sem az egyezségi nyilatkozatokhoz. Ez összhangban van az EU versenyjogi igények magánjogi érvényesítésének elősegítésével kapcsolatos irányelvtervezetével.
Forrás: tozsdeforum.hu