Figyelembe vehető-e nem folyósított ellátás által keletkezett biztosítási idő?

 Az Ab alkotmányos követelményt állapított meg

A nem folyósított ellátás által keletkező biztosítási időt is figyelembe kell venni, amennyiben az EJEB konkrét, egyedi ügyben Magyarországra kötelező jogerős döntésében ezzel kapcsolatban megállapította az Emberi Jogok Európai Egyezményének sérelmét - szögezi le az Alkotmánybíróság V/1657/2019. számú, alkotmányos követelmény megállapító határozatában.

Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés alapján alkotmányos követelményként megállapította, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényben az ellátásra vonatkozó kérelem feltételeként meghatározott biztosítási időtartam meghatározása során az, ha az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) azért állapítja meg a tulajdonhoz való jog sérelmét, mert a kérelmező számára valamely ellátást nem folyósítottak, akkor a nem folyósított ellátás által keletkező biztosítási időt is figyelembe kell venni.Forrás: jogiforum.hu