Fellebbezéssel megtámadható határozatok az elsőfokú polgári peres eljárásban

A tanulmány az elsőfokú polgári peres eljárásban a bíró (bíróság) által meghozható határozatokat azon szempont alapján csoportosítja, hogy ellenük az önálló fellebbezés lehetősége a peres eljárásjogi kódex, illetve az egységes jogalkalmazói gyakorlat tükrében megilleti-e a perben résztvevőket, avagy sem.

Forrás: jogiforum.hu