Felbomló házasságok - Házassági bontóper és házassági vagyonjog a új Ptk. tükrében

Az új Polgári Tövénykönyv hatályba lépésével változtak a házassági bontóper és a házassági vagyonjog szabályai is. Az új, részletesebb szabályokat a 2014. március 15. napja után indult házassági bontóperekben kell alkalmazni.

Forrás: jogiforum.hu