Európai öröklési bizonyítvány - Gyorsabb ügyintézés

Az európai öröklési rendelettel véget érhet a hosszú, költséges eljárások sora a határokon átnyúló öröklésjogi útvesztőben. Az európai polgárok mobilitásával a több tagállamban való tulajdonszerzés is egyre jellemzőbbé válik, ám a javak után lefolytatott hagyatéki eljárások és az örökséghez való hozzájutás koránt sem volt zökkenőmentes. Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendeletének életbelépése előtt az örökösnek minden egyes államban meg kellett indítania a hagyatéki eljárást ahhoz, hogy hozzájusson a különböző országok jogát érintő örökségéhez. Az uniós norma viszont a 2015. augusztus 17-től kezdődően elhunyt személyek után már jelentősen megkönnyíti a hagyatéki ügyek intézését. Mostantól egy tagállamban is elegendő megindítani az eljárást ahhoz, hogy a hagyatéki vagyon átadása minden uniós ország előtt egyformán elismert rendben végbemehessen.Forrás: jogiforum.hu