Európai közösségi jogászok a magyar bíróságokon

Európai közösségi jogászok a magyar bíróságokon - A Magyarországon letelepedett ügyvédek tevékenységével és a határon átnyúló ügyvédi tevékenységgel összefüggő egyes eljárásjogi kérdések.

Az Európai Unió joga napjainkra lehetővé tette, hogy a más tagállamok ügyvédei akár hazánkban letelepedve állandó jelleggel, akár határon átnyúló formában, eseti jelleggel ügyvédi tevékenységet végezzenek európai közösségi jogászként.


Forrás: jogiforum.hu