Érvénytelen házasság - Mit lehet tenni és mik a jogkövetkezmények?

Elméletben minden feltételnek megfelelően jön létre, de olyan kizáró okok állnak fenn, amelyek miatt utólag bírósági ítélet érvénytelenítheti. Az érvénytelen házasság ugyan nem létező házasság, mégis vannak jogkövetkezményei.

A Ptk. Családjogi Könyve összesen ötféle érvénytelenségi okot (házassági akadályt) sorol fel. A házasság érvénytelensége nem következik automatikusan az akadályok fennállásából, mivel azt mindenképp bíróságnak kell megállapítani. Ehhez azonban érvénytelenítési per indítása szükséges, melyet a házasság fennállása alatt és a házasság megszűnése után is kezdeményezni lehet. A házasságot csak ezt követően lehet érvénytelennek tekinteni, az ítélet azonban mindenkivel szemben hatályos. A házasság érvénytelensége visszaható hatályú, azaz a felek a házasságkötés előtti személyi állapotukba kerülnek vissza. Azonban az érvénytelen házassághoz számos, úgynevezett maradék-joghatás fűződik. Így pl. a házasságból született gyermek apaságának vélelmét nem érinti a házasság érvénytelensége; nem érinti a házasságkötéssel szerzett nagykorúságot sem. Érvénytelenné nyilvánítás után is névviselésre jogosít; vagyonjogi hatásai is vannak az úgynevezett vélt házasságnak (úgy kell eljárni, mintha felbontották volna), ezen keresztül pedig öröklési jogi következményei is lehetnek.Forrás: jogiforum.hu