Épületről lehulló, károkozó tárgyak - Ki a felelős?

A nagy nyári hőségben, vagy akár egy szélvihar közepette is könnyen előfordulhat, hogy egy társasház előtt elhaladva nyakunkba kapjuk a muskátlinak szánt locsolóvizet, egy száradó ruhadarabot, de az is lehetséges, hogy egy súlyosabb tárgy esik a fejünkre és komolyabb kárt okoz. - Ki a felelős az épületről lehulló tárgy által okozott kárért?

Az épületről lehulló tárgy által okozott kár esetei tekintetében a Polgári törvénykönyv három nagy csoportot különböztet meg, így az épület egyes részeinek lehullásából, vagy az épület hiányosságaiból másra háramló kárt, az épületre kifüggesztett tárgyak leesésével okozott kár, valamint valamely tárgynak lakásból való kidobásával okozott kárt. Az első esetben a kárért az épület tulajdonosa a felelős, aki csak akkor mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az építkezésre és karbantartásra vonatkozó szabályokat nem sértették meg, és az építkezés vagy karbantartás során a károk megelőzése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.Forrás: jogiforum.hu