Elvonható-e a gépjárműadó a helyi önkormányzatoktól? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A kormányrendelet támadott szabályozása, amely veszélyhelyzetben az állam által a helyi önkormányzatnak részben átengedett központi adó helyi önkormányzat által már beszedett részét áthelyezi a központi költségvetésbe, nem hozható alkotmányjogilag értékelhető kapcsolatba a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok pénzügyi forrásaira vonatkozó általános, alapelvi szintű, az önkormányzatok pénzügyi forrásainak egészére vonatkozó rendelkezéseivel - szögezi le az Alkotmánybíróság II/822/2020. számú, utólagos normakontroll-indítványt elutasító határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló kormányrendelet egy szakasza nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítésére irányuló indítványt.Forrás: jogiforum.hu