Elővásárlási jog gyakorlása: milyen buktatók lehetnek sok tulajdonos esetén?

Nagyszámú elővásárlásra jogosult esetén az eladó nem köteles őket a tervezett eladásról tájékoztatni. A Kúria nemrégiben arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha egy elővásárlásra jogosult más forrásból értesül a tulajdonostársa eladási szándékról, illetve az eladásról, megfelelő időn belül – a teljesítőképességének igazolása mellett – gyakorolhatja az elővásárlási jogát.

Ha az eladó ennek ellenére nem ismeri el a közte és az elővásárlásra jogosult között létrejövő adásvételi szerződés létrejöttét, és azt nem teljesíti, az ugyanúgy az elővásárlási jog megsértésének tekintendő, mint más körülmények között a közlési kötelezettség megsértése.Forrás: napi.hu