Elévülés a polgári jogban

Az elévülés a kötelmi jogviszonyokra alkalmazást nyert egyik legfontosabb jogintézmény, egy negatív tartalmú alakító jog, kifogás, mely a követelések érvényesíthetősége szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.

A tanulmány átfogóan bemutatja e jogintézményt.Forrás: jogiforum.hu