Elektronikusan is érvényes aláírás

Új szabályok vonatkoznak az elektronikus aláírásra 2016. július 1-jétől.

Az egyenértékűség új elve szerint az elektronikus aláírás érvényes, bizonyító erejű és az EU egész területén elfogadott. Az új rendelkezés továbbá megteremti a biometrikus aláírás hitelességét a magyar jogban. Az elektronikus eljárások egyik kiemelt kérdése az eljárás során keletkező elektronikus iratok hitelessége, bizonyító ereje. 2016. január 1-jén bizonyos kivételekkel hatályba léptek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: „Bizalmi törvény”) rendelkezései.Forrás: trademagazin.hu