Elektronikus kapcsolattartás a bíróságokon - 2016. január 1-jétől választható, majd kötelező

Az Országgyűlés 2015. december 15. napján elfogadta az egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatot, mely módosítja a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit. Az Országgyűlés által elfogadott törvényjavaslat szerint a polgári perekben és törvényi rendelkezés alapján más polgári eljárásokban, valamint a közigazgatási és munkaügyi perekben 2016. január 01. napjától 2016. június 30. napjáig választható, míg 2016. július 01. napjától kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a jogi képviselővel eljáró felek, a gazdálkodó szervezetek, valamint a közigazgatási szervek számára.Forrás: jogiforum.hu