Egyszerűsített kártalanítási eljárás - Legfontosabb tudnivalók az új Be. alapján

Az egyszerűsített kártalanítási eljárás intézményét a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) vezette be jogrendszerünkbe 2018. július 1-jei hatállyal.

Az új Be. szerint, ha a büntetőeljárást az ügyészség vagy a nyomozó hatóság szüntette meg, az egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelmet annál a bíróságnál kell előterjeszteni, amelynél az ügyészség a letartóztatás, az előzetes kényszergyógykezelés, illetve a Be. 845. § (1) bekezdésében meghatározott bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta. Egyéb esetben a kérelmet a büntetőügyben eljárt elsőfokú bíróságnál kell előterjeszteni.Forrás: jogiforum.hu