Egységes iratkezelési szabályzat bíróságoknak

Több mint 10 éves szabályzatot váltott fel az új norma január 1-jével

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 17/2014. utasítással kiadta a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatát, amely 2015. január 1-től felváltja a több mint 10 éves iratkezelési szabályzatot.
A szabályzat szövegének előkészítése 2012-ben kezdődött meg, a normaszöveg-tervezeteket véleményezés és javaslattétel céljából az OBH iratkezelési Munkacsoportja folyamatosan a bíróságokkal egyeztette. Az elkészült tervezet szövegének felhasználásával a hatályos szabályzatot a 12/2013. (XII. 31.) OBH utasítással és a 9/2014. (VII. 4.) OBH utasítással az érdemi részek, rendelkezések tekintetében az OBH Elnöke módosította. Az érdemi módosítások érintették a peres, nemperes ügyek fogalmát, a lajstromozást, az elektronikus iratkezelést. Különösen fontos a bíróságokra érkezett ügyek lajstromozásának megújítása, az ügyek számba vétele. A megváltozott központi igazgatás új kihívásai indokolták az elnöki ügyvitel átalakítását és elektronizálását. Az új cégjogi szabályokra tekintettel módosult a cégeljárás kezelése is.Forrás: jogiforum.hu