Dr. Lenkovics Barnabás

Az alkotmánybíráskodás nem időtől és tértől független – állítja Lenkovics Barnabás, aki ombudsmanként, majd alkotmánybíróként is igyekezett megfelelni Tacitus intelmének. Az ókori historikus ugyanis azzal a megjegyzéssel kezdte Róma történetének megírását, az Annalest, hogy „sine ira et studio”, azaz ha­rag és részrehajlás nélkül.


Forrás: jogiforum.hu