Devizahitelek - A bankoktól még nem érkezett kereset, a felfüggesztéseket soron kívül intézik

Nem érkezett kereset a pénzintézetektől a devizahiteles szerződések egyoldalú szerződésmódosításainak tisztességtelensége tárgyában a Fővárosi Törvényszékre - közölte a bíróság sajtótitkársága. Eközben az ország bíróságain megkezdték az adósok és a pénzintézetek között már folyó perek soron kívüli felfüggesztését.
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló, július 18-án kihirdetett, 26-án, szombaton hatályba lépett törvény egyebek mellett a hitelszerződések egyoldalú módosítását - például kamat-, költség- vagy díjemelést - megengedő szerződéses kikötéseknél azt a vélelmet állítja fel, hogy tisztességtelenek és érvénytelenek. Ezt a vélelmet azonban a pénzügyi intézmények vitathatják, és megkísérelhetik megdönteni az állam mint alperes ellen a Fővárosi Törvényszéken megindítható perekben.
Ezekben az ügyekben a kereset benyújtására, az elsőfokú és a másodfokú eljárások lefolytatására is csupán 30-30 napjuk van a bíróságoknak és a feleknek, így augusztus 25-éig be kell nyújtaniuk keresetüket azoknak a pénzintézeteknek, amelyek vitatják a törvényi vélelmet. Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszéknek szeptemberben, a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblának pedig októberben meg kell hoznia döntéseit, így - a kúriai felülvizsgálatokat is figyelembe véve - várhatóan még idén lezárulhatnak ezek az eljárások.

Forrás: profitline.hu