Devizahitel - A héten dönt a Kúria

Egy héten belül jogegységi határozatot hoz a Kúria azoknak a devizahiteles szerződéseknek az ügyében, amelyek nem tartalmazták a kezdeti tartozás pontos devizaösszegét. Az eljárás megindítására azért volt szükség, mert decemberben a legfőbb jogi fórumon egy ilyen megállapodásról kimondták annak érvénytelenségét. A döntés megteremtheti a lehetőségét egy újabb devizahiteles elszámolásnak.

A kérdésben perdöntő lehet az, hogy a Kúria a bankok vagy a károsultak álláspontjának megfelelően nevezi-e meg a devizaösszeg meghatározásának időpontját. A Magyar Bankszövetség a Kúriának írt levelében úgy érvel, hogy a bíróság helytelenül járt el az említett ügyben, mivel ezekben a kérdésekben 2013-ban már hoztak irányadó szabályt. Ebben rögzítették, hogy a devizában számolt tartozás csak a folyósítás napján számítható ki, s ezért azt a folyósítási értesítő tartalmazza. Az egyik legnagyobb bizonytalanságot az ügyben az jelenti, hogy nem tudni pontosan, mekkora az érintettek köre, becslések szerint az a devizahiteles szerződések eredeti mintegy félmilliós számához viszonyítva százezres tétel lehet.Forrás: napszava.hu