De ki törődik itt a bérbeadókkal?

Avagy mi vár a lakás tulajdonosokra, ha a bérlők „elkezdenek nem fizetni”?

A Debreceni Járásbíróság közelmúltbeli végzésében 2017. augusztus 15-ig felfüggesztett egy csaknem egy éve folyamatban lévő végrehajtási eljárást. Az eljárás tárgya egy lakáscélú ingatlan kiürítése, melyet 2015 nyara óta az adós jogellenesen és rosszhiszeműen birtokol, illetve az annak használatával összefüggésben elmaradt díj-és költségtartozás megfizetése. A felfüggesztésre a magánszemély adós személyi, vagyoni, illetve jövedelmi körülményeire, illetve arra tekintettel került sor, hogy a végrehajtást kérő gazdálkodó szervezet számára – kézenfekvő módon – nem a kiürítendő ingatlan jelent lakhatást.

Az ügy önmagán túlmutató jelentőségét az adja, hogy a végrehajtást kérő, mint bérbeadó (és egyben az ingatlan tulajdonosa) már 2015. június 22-én felmondta az adóssal kötött bérleti szerződését (a bérleti díj és egyéb költségek meg nem fizetése miatt), majd a felmondás jogszerűsége tárgyában már 2016. július elején jogerős, az adóst elmarasztaló ítélet született. Amennyiben tehát a hivatkozott végzés jogerőre emelkedik, akkor tényként kijelenthető lesz, hogy a magyar igazságszolgáltatás több mint egy év alatt sem képes érvényt szerezni egy – nem mellesleg nyilvánvaló tényállás alapján meghozott – jogerős ítéletnek, melynek eredményeként összességében több mint két éven keresztül használhatja egy jogszerűen és jóhiszeműen eljáró ingatlan-bérbeadó ingatlanát egy rosszhiszemű egykori bérlő.Forrás: arsboni.hu