Darák: a Kúria számára 2017 a felkészülés éve volt

A Kúria joggyakorlat-elemző munkájáról Darák Péter elmondta: jövőre vizsgálják többek között a munkáltató kártérítési felelősségét, valamint a munkaviszonyhoz kapcsolódó versenytilalmi és tanulmányi szerződéssel kapcsolatos megállapodásokat.

Folytatják a társasházi jogszabályok elemzését is. Ebben a kérdésben felvetődött a jogegységi eljárás lehetősége is. Kónya István, a Kúria büntető ügyszakos elnökhelyettese a közvéleményt érdeklő kérdések közül a jogos védelem problémáját kiemelve leszögezte: a Kúria eseti döntéseiből is kiolvasható helyes megközelítés, hogy a jogtalan támadással járó kockázatot a támadó viseli. A jogos védelem pedig kiterjed a javak ellen irányuló támadás elhárítására is. Nem folytatható az a bírói gyakorlat, hogy a védekezésnek arányosnak kell lennie. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetője a földforgalmi ügyekről szólva azt hangsúlyozta: ezek rendkívül bonyolult, többszereplős hatósági engedélyezéseket is magukba foglaló ügyek, amelyekben a bíróságoknak esetenként olyan kérdéseket kell vizsgálniuk, hogy egy adott területen mekkora a még elfogadható birtokkoncentráció. Tálné Molnár Erika, a munkajogi szakág vezetője a joggal való visszaélés és az egyenlő bánásmód megsértésének bizonyítási teherrel és jogkövetkezményekkel kapcsolatos eltéréseire hívta fel a figyelmet. Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője a devizaperekről szólva azt emelte ki, hogy nincs ok újabb jogegységi eljárásra, ugyanakkor az Európai Unió Bíróságához fordultak több devizahiteles ügyben, és döntések jövőre várhatóak.Forrás: orientpress.hu