Cégvezetés és cégjegyzés - Képviseleti és aláírási jog a gazdasági társaságban - Ki mire jogosult?

A cég nevében történő írásbeli nyilatkozattételhez elengedhetetlen a cégen belül legalább egy természetes személy, aki a céget képviseli és aláírási jogosultsággal rendelkezik. De ki is lehet cégvezető? Mit jelent a cégjegyzés, milyen formái lehetnek?

A polgári jog főszabálya szerint a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő nagyfokú önállósággal és teljes felelősséggel köteles ellátni.Forrás: jogiforum.hu