Biztonsági jel lesz a földszerződéseken

Május első napjától a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát érintő jogügylet ügyvédi ellenjegyzéséhez biztonsági jelet kell használni – ezt a szabályt az új polgári törvénykönyv (Ptk.) A biztonsági jelet – fizetség ellenében – a Magyar Ügyvédi Kamara bocsátja az ügyvédek rendelkezésére.

Az ügyvéd az ellenjegyzéssel egyidejűleg a biztonsági jel felhasználását a területi kamaránál – elektronikusan – aktiválja. Az ügyvédi ellenjegyzés érvénytelen, ha nincs rajta a szóban forgó biztonsági jel.


Forrás: mno.hu