Bizonytalanná vált a tanulmányi szerződések jövője?

A tanulmányszi szerződés szabályai egykor és ma

Lenin híres mondása – bár ő maga ebben a formában soha nem fogalmazta meg – így szól: „Tanulni, tanulni, tanulni.” Lenin nem használta az élethosszig tartó tanulás fogalmát sem, mégis a mondás akár ennek a jelmondata is lehetne.A jelmondat ösztönző, az azonban kérdéses, a követelmény mennyire megvalósítható a gyakorlatban, így a munka mellé mennyire beilleszthető. A piacgazdaság parancsa ugyanis ez: „dolgozni, dolgozni, dolgozni”. Hogyan hozható összhangba ez a kettő?
A kérdésre a tanulmányi szerződés alapján kell választ keresnünk. A tanulmányi szerződést a munkáltató és a munkavállalója kötik. Utóbbi arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, és a képzettség megszerzését követően a munkaviszonyát meghatározott ideig – legfeljebb öt évig – felmondással nem szünteti meg. Ezzel együtt a munkáltató azt vállalja, hogy a tanulmányok alatt

Forrás: jogiforum.hu